Sihtasutus Kultuurileht annab välja Eesti tähtsamaid kultuuriajakirju ja -ajalehti: Akadeemia, Diplomaatia, Hea Laps, Keel ja Kirjandus, Kunst.ee, Looming, Loomingu Raamatukogu, Muusika, Müürileht,  Sirp, Teater.Muusika.Kino, Täheke, Uma Leht, Vikerkaar, Õpetajate Leht ja Värske Rõhk .

Need väljaanded moodustavad eesti kultuuri vereringe, mille kaudu toimub kunstiloomingu, värskete ideede, ühiskondlike ja haridusalaste arutelude populariseerimine ja sügavuti mõtestamine. Ajakirjade sisu hõlmab kauneid kunste ja rahvusvahelisi suhteid, ilukirjandust nii lastele kui täiskasvanutele, kooliprobleeme ja kultuuridebatte, loodus- ja humanitaarteadusi, niihästi algupäraste autorite loomingut kui tõlkeid.

Praegusel kujul tegutseb SA Kultuurileht 2004. aastast, mil sellega ühinesid kirjastus Perioodika alla kuulunud ajakirjad.

 


AJAKIRJA AKADEEMIA PEATOIMETAJA KONKURSS

SA Kultuurileht kuulutab välja konkursi ajakirja Akadeemia peatoimetaja

ametikoha täitmiseks kuni viieks aastaks alates 1. novembrist 2019.

Peatoimetaja ülesandeks on ajakirja sisuline ja toimetuse töö korralduslik juhtimine.

Kandideerimise eelduseks

  • Eesti kultuuri- ja ajakirjanduselu hea tundmine ning ajakirjandusliku töö kogemus
  • kõrgharidus

Konkursist osavõtuks palume saata

  • avaldus
  • elulookirjeldus
  • haridust tõendava dokumendi koopia
  • ajakirja tulevikuplaan (kui 3600 tähemärki)

hiljemalt 2019. aasta 6. septembriks kella 14:00 märgusõnaga „Akadeemia“ aadressil SA Kultuurileht, Voorimehe 9, 10146 Tallinn või nõutud dokumendid ühes kaustas digiallkirjastatult e-aadressil info@kl.ee

Täiendav info tel 503 5489