Sihtasutus Kultuurileht annab välja Eesti tähtsamaid kultuuriajakirju ja -ajalehti: Akadeemia, Hea Laps, Keel ja Kirjandus, Kunst.ee, Looming, Loomingu Raamatukogu, Muusika, Müürileht,  Sirp, Teater.Muusika.Kino, Täheke, Uma Leht, Vikerkaar, Õpetajate Leht ja Värske Rõhk .

Need väljaanded moodustavad eesti kultuuri vereringe, mille kaudu toimub kunstiloomingu, värskete ideede, ühiskondlike ja haridusalaste arutelude populariseerimine ja sügavuti mõtestamine. Ajakirjade sisu hõlmab kauneid kunste ja rahvusvahelisi suhteid, ilukirjandust nii lastele kui täiskasvanutele, kooliprobleeme ja kultuuridebatte, loodus- ja humanitaarteadusi, niihästi algupäraste autorite loomingut kui tõlkeid.

Praegusel kujul tegutseb SA Kultuurileht 2004. aastast, mil sellega ühinesid kirjastus Perioodika alla kuulunud ajakirjad.


Ajakiri Keel ja Kirjandus otsib kultuuriuuringute ja folkloristika valdkonna toimetajat

PAKUME töötajale

  • põnevat vaimutööd
  • suhteliselt paindlikku tööaega
  • kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalka
  • imelise vaatega tööruume Toompeal

OOTAME kandidaadilt

  • kõrgharidust
  • inglise, saksa ja vene keele oskust (vähemalt üks neist väga heal tasemel)
  • valdkondlikku pädevust
  • teadustekstidega töötamise kogemust

Tööleasumise aeg 1. märtsist 2023

Avaldusi koos haridust tõendava dokumendi koopia, elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga ootame 20. detsembriks 2022 aadressil

Keel ja Kirjandus, Kohtu 6, 10130 Tallinn või digiallkirjastatuna aadressil kk@keeljakirjandus.ee