Sihtasutus Kultuurileht annab välja Eesti tähtsamaid kultuuriajakirju ja -ajalehti: Akadeemia, Hea Laps, Keel ja Kirjandus, Kunst.ee, Looming, Loomingu Raamatukogu, Muusika, Müürileht,  Sirp, Teater.Muusika.Kino, Täheke, Uma Leht, Vikerkaar, Õpetajate Leht ja Värske Rõhk .

Need väljaanded moodustavad eesti kultuuri vereringe, mille kaudu toimub kunstiloomingu, värskete ideede, ühiskondlike ja haridusalaste arutelude populariseerimine ja sügavuti mõtestamine. Ajakirjade sisu hõlmab kauneid kunste ja rahvusvahelisi suhteid, ilukirjandust nii lastele kui täiskasvanutele, kooliprobleeme ja kultuuridebatte, loodus- ja humanitaarteadusi, niihästi algupäraste autorite loomingut kui tõlkeid.

Praegusel kujul tegutseb SA Kultuurileht 2004. aastast, mil sellega ühinesid kirjastus Perioodika alla kuulunud ajakirjad.


AJALEHE SIRP PEATOIMETAJA KONKURSS

 

SA Kultuurileht kuulutab välja konkursi nädalalehe „Sirp“ peatoimetaja

ametikoha täitmiseks kuni viieks aastaks alates 2. jaanuarist 2024.

 

Peatoimetaja ülesandeks on ajalehe sisuline ja toimetuse töö korralduslik juhtimine.

 

Kandideerimise eeldused:

 Eesti kultuuri- ja ajakirjanduselu hea tundmine ning ajakirjandusliku töö kogemus

 soovitavalt riiklikult tunnustatud kõrgharidus

 

Konkursist osavõtuks palume saata:

 avaldus

 elulookirjeldus

 haridust tõendava dokumendi koopia

 ajalehe tulevikuplaan (kuni 3600 tähemärki)

 

hiljemalt 2023. aasta 13. oktoobriks kell 14 märgusõnaga “Sirp”

SA Kultuurileht aadressil Voorimehe 9, 10146 Tallinn või

digiallkirjastatult e-aadressil info@kl.ee.

 

Täiendav info tel 503 5489

 


AJAKIRJA HEA LAPS PEATOIMETAJA KONKURSS

 

SA Kultuurileht kuulutab välja konkursi ajakirja Hea Laps peatoimetaja

ametikoha täitmiseks kuni viieks aastaks alates 2. jaanuarist 2024.

Peatoimetaja ülesanne on ajakirja sisuline ja toimetuse töö korralduslik juhtimine.

 

Kandideerimise eelduseks

* Eesti lastekirjanduse hea tundmine ja ajakirjandusliku töö kogemus.

 

Konkursist osavõtuks palume saata

* avaldus

* elulookirjeldus

* haridust tõendava dokumendi koopia

* ajakirja tulevikuplaan (kuni 3600 tähemärki)

 

hiljemalt 2023. aasta 20. oktoobriks kell 14 märgusõnaga „Hea Laps“

SA Kultuurileht aadressil Voorimehe 9, 10146 Tallinn või nõutud dokumendid

ühes kaustas digiallkirjastatult e-aadressil info@kl.ee

Dokumentide kättesaamist kinnitame e-kirjaga.

 

Täiendav info tel 503 5489