Sihtasutus Kultuurileht annab välja Eesti tähtsamaid kultuuriajakirju ja -ajalehti: Akadeemia, Hea Laps, Keel ja Kirjandus, Kunst.ee, Looming, Loomingu Raamatukogu, Muusika, Müürileht,  Sirp, Teater.Muusika.Kino, Täheke, Uma Leht, Vikerkaar, Õpetajate Leht ja Värske Rõhk .

Need väljaanded moodustavad eesti kultuuri vereringe, mille kaudu toimub kunstiloomingu, värskete ideede, ühiskondlike ja haridusalaste arutelude populariseerimine ja sügavuti mõtestamine. Ajakirjade sisu hõlmab kauneid kunste ja rahvusvahelisi suhteid, ilukirjandust nii lastele kui täiskasvanutele, kooliprobleeme ja kultuuridebatte, loodus- ja humanitaarteadusi, niihästi algupäraste autorite loomingut kui tõlkeid.

Praegusel kujul tegutseb SA Kultuurileht 2004. aastast, mil sellega ühinesid kirjastus Perioodika alla kuulunud ajakirjad.