1989. aasta aprillis ilmuma hakanud ajakiri Akadeemia asutati eestikeelse akadeemilise kultuuri ajakirjana, mis esitaks läbilõike eri teadusharude tänapäevasest mõttest ning hõlmaks universitas’e tava järgi võimalikult paljusid akadeemilisi distsipliine: filosoofiat, humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteadusi jne. Akadeemia on sündinud aastail 1937-1940 Tartus ilmunud samanimelise ajakirja traditsioonist.

Akadeemia püüab tutvustada teaduslikku maailmapilti üldarusaadaval viisil, ühendades traditsioonid ja edasipüüdlikkuse. Akadeemia lähtub demokraatlikust maailmavaatest ega sekku erakondlikku päevapoliitikasse. Akadeemia on ajakiri “teise eriala inimestele” n-ö arstilt ajaloolasele ja filoloogilt füüsikule.