2023 majandusaasta aruanne
IV kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

III kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

II kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

I kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

2022 majandusaasta aruanne

IV kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

III kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

II kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

I kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

2021 majandusaasta aruanne

IV kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

III kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

II kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

I kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

2020 majandusaasta aruanne

IV kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

III kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

II kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

I kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

2019 majandusaasta aruanne

IV kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

III kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

II kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

I kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

2018 majandusaasta aruanne

IV kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

III kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

II kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

I kvartali aruanded

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

2017 majandusaasta aruanne