Peatoimetaja Johanna Ross johanna@keeljakirjandus.ee
Tegevtoimetaja Tiina Hallik tiina@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (kultuurilugu ja folkloristika) Ott Heinapuu ott@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (kirjandusteadus) Brita Melts brita@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (keeleteadus) Maria-Maren Linkgreim maren@keeljakirjandus.ee
Tehniline toimetaja Astrid Värv astrid@keeljakirjandus.ee

 

 

Toimetuse aadress:

Kohtu 6, 10130 Tallinn

Telefon: 6 449 126

 

Kolleegium:

Epp Annus (Eesti Kirjandusmuuseum), Martin Ehala (Helsingi Ülikool, Tartu Ülikool), Cornelius Hasselblatt, Tiit Hennoste (Tartu Ülikool), Eda Kalmre (Eesti Kirjandusmuuseum), Johanna Laakso (Viini Ülikool), Helle Metslang (Tartu Ülikool), Sirje Olesk (Helsingi Ülikool), Karl Pajusalu (Tartu Ülikool), Peeter Päll (Eesti Keele Instituut), Raimo Raag (Uppsala Ülikool), Jaan Undusk (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Ülo Valk (Tartu Ülikool), Mart Velsker (Tartu Ülikool), Märt Väljataga (Tallinna Ülikool), Haldur Õim (Tartu Ülikool).