KUNST.EE on Eesti ainus omakeelne kunsti- ja visuaalkultuuriajakiri, mis koondab tähelepanu kaasaja kunstiareenile Eestis ning visuaalkultuuri eri aspektidele. Väljaanne hoiab järjepidevust 1958. aastast ilmunud almanahhiga Kunst. Aastatel 2000 kuni 2008 ilmus kunst.ee kvartaliajakirjana, alates 2009. aastast kaks korda aastas topelt- ehk koondnumbrina (nr 1–2 ja nr 3–4), alates 2012. aastast taastus kvartaalne ilmumisrütm. Ajakirja kirjastab SA Kultuurileht, rahastab Eesti Kultuuriministeerium ja sponsoreerib Eesti Kunstnike Liit, varasematel aastatel on väljaannet toetanud ka Eesti Kultuurkapital.

KUNST.EE on perioodiline väljaanne, mis teeb koostööd kõigi kunstiinstitutsioonide, kriitikute, kunstiajaloolaste, kunstnikepõlvkondade ja -kooslustega. Toimetuse kontaktid on kättesaadavad ajakirja kodulehel http://ajakirikunst.ee/.

Varasemaid numbreid on võimalik soetada Eesti Kunstnike Liidu Hobusepea galeriist (Hobusepea tn 2, Tallinn). Ajakiri on refereeritav ka rahvusvahelises kunstikirjanduse bibliograafia andmebaasis ARTbibliographies Modern (ABM).