1923. aastal Friedebert Tuglase poolt asutatud “Looming” kuulub traditsiooniliste almanahhi-tüüpi kirjandusajakirjade hulka, mille põhitaotluseks on algusest peale olnud uudiskirjanduse avaldamine ja eesti kirjanduse hetkeolukorra kajastamine kogu selle mitmekülgsuses, vältides kildkondlikkust ja kambavaimu.

Et “Loomingu” kaastöölisteks on sõltumata nende maailmavaatest ja esteetilistest hoiakutest enamik eesti tuntumaid kirjanikke ja kirjandusarvustajaid niihästi vanemast, keskmisest kui ka nooremast põlvkonnast, siis on “Loomingut” sageli nimetatud parlamentaarseks ajakirjaks.

“Loomingu” põhistruktuur on aastate jooksul välja kujunenud: ilukirjandus, kirjanikuesseistika ja artiklid, uudiskirjanduse arvustused ja ringvaade.

“Looming” ilmub Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Kirjanike Liidu finantstoel, ajakirja sisulise külje eest kannab peatoimetaja valimise kaudu hoolt Eesti Kirjanike Liit.