Peatoimetaja Triinu Tamm
Toimetaja Katrin Kern
Toimetaja Lauri Eesmaa
Toimetuse assistent Elisa-Johanna Liiv
Kujundaja Maris Kaskmann

____________________________________________________________

Toimetuse kontakt:
Harju 1, 10146 Tallinn
lr@looming.ee
+372 627 6425
+372 627 6420

Levi ja reklaamiküsimused:  Marika Rohde, +372 6833 133

Loomingu Raamatukogu kolleegium:
Toomas Haug, Tiit Hennoste, Maarja Kangro, Lauri Kitsnik, Hasso Krull, Ilona Martson, Udo Uibo, Mati Sirkel, Marek Tamm, Vaapo Vaher.