Ilmunud alates 2008. aasta veebruarist, on Müürileht SA Kultuurilehe pesamuna. Algne žanrimääratlus „Tartu ja maailma kultuurileht” on kümne ilmumisaasta jooksul asendunud „Nüüdiskultuuri häälekandjaga”, aga side Tartu (ja maailmaga) pole muidugi kuhugi kadunud.

Nüüdiskultuur, mida Müürileht kajastab, hõlmab nii klassikalisi kultuurivaldkondi – kirjandust, muusikat, teatrit, kunsti, filmi, arhitektuuri – kui laiemat sotsiaaliat, filosoofiat, poliitikat… Ehk kõike, mis on oluline kultuuris nüüd. Võimalik, et Müürileht ongi, nagu sedastas viimatine kultuuriajakirjanduse uuring, veidi nooremate lugejate leht kui SA Kultuurilehe väljaanded üldiselt. Võimalik, et seetõttu leiavad Müürilehes kajastamist ka alternatiivsemad-eksperimentaalsemad hoovused, aga selle kõige juures püüdleb leht ka üldisemate ja abstraktsete küsimuste poole, olles oma formaatide valikul ajakirjanduslik ja mänguline.

Kümne teemanumbriga ja kahe lisalehega aastas püüab Müürileht katta võimalikult laia ja mitmekesise pinna, jälgida seda, mis on päevakajalisem, samas unustamata ka igavikulist mõõdet.

Igakuine tiraaž: 4500