Peatoimetaja
Heiki Raudla
heiki(at)opleht.ee (+372) 683 3118
Toimetaja Raivo Juurak
raivo(at)opleht.ee (+372) 683 3116
Toimetaja Tiina Vapper
tiina(at)opleht.ee (+372) 683 3120
Toimetaja Sirje Pärismaa
sirje(at)opleht.ee (+372) 683 3112
Pärnu toimetaja Annika Poldre
annika(at)opleht.ee (+372) 511 6256
Reklaamitoimetaja Marju Veikat marju(at)opleht.ee (+372) 683 3110
Keeletoimetaja Piret Klaus piret(at)opleht.ee (+372) 683 3121
Korrektor Anne Lauter anne(at)opleht.ee (+372) 683 3122


Toimetuse aadress:

Voorimehe 9, Tallinn 10146, Eesti

Telefon: (+372) 683 3110
Levi, tellimine: (+372) 617 7717

E-post: artikkel(at)opleht.ee