Sirp on eesti vaimukultuuri keskne häälekandja ning tagasisidestaja, mis ilmub oktoobrist 1940. Sirp ilmub reedeti vähemalt 40-leheküljelisena.

Sirp, see on esseistika ja publitsistika humanitaar- ja sotsiaalalalt, arutlused ja vestlused kaunite kunstide üld- ja üksikküsimustes, arvustused ja ülevaated eesti süva- ja omakultuuris toimuvast, intervjuud tegijate ja nägijatega.

Sirp, see on arhitektuur, film, kirjandus, kujutav kunst, muusika, teadus, teater ja ühiskond.

Kord kuus ilmub koos Sirbiga välis- ja julgeolekupoliitika kuukiri „Diplomaatia”, neli korda aastas ilmub Sirbi vahel Eesti Kultuurkapitali stipendiumisaajate täielik nimekiri. Kord kvartalis annab Sirp välja „Keele Infolehte”, mis kajastab eesti keele saatuse ja staatusega seotud küsimusi, propageerib kaunist emakeelt kõnes ja kirjas, igakuiselt avaldame „Keele-Elu” lehekülge.

Sirp on enam kui 30 tuhande iganädalase lugejaga on eesti haritlaskonna keskne poliitiliselt sõltumatu foorum mõttevahetuseks kõige üle, millest teised ei saa, ei taha või ei suuda rääkida.

www.sirp.ee

www.facebook.com/www.sirp.ee