Sirp on eesti vaimukultuuri keskne häälekandja ning tagasisidestaja, mis ilmub oktoobrist 1940. Sirp ilmub reedeti 32-40 leheküljelisena.

Sirp, see on esseistika ja publitsistika humanitaar- ja sotsiaalalalt, arutlused ja vestlused kaunite kunstide üld- ja üksikküsimustes, arvustused ja ülevaated eesti süva- ja omakultuuris toimuvast, intervjuud tegijate ja nägijatega.

Sirp, see on arhitektuur, film, kirjandus, kujutav kunst, muusika, teadus, teater ja ühiskond, eesti kultuur ja eesti keel.

Neli korda aastas ilmub Sirbi vahel Eesti Kultuurkapitali stipendiumisaajate täielik nimekiri.

Sirp on enam kui 30 tuhande iganädalase lugejaga on eesti haritlaskonna keskne poliitiliselt sõltumatu foorum mõttevahetuseks kõige üle, millest teised ei saa, ei taha või ei suuda rääkida.

www.sirp.ee

www.facebook.com/www.sirp.ee