Ajakiri Täheke on 100% eesti laste ajakiri, mis on ilmunud järjepidevalt 1960.aastast alates. Seega on tegu vanima järjepidevalt ilmuva lasteajakirjaga Eestis. Tähekest on lugenud pea kõik tänased isad-emad, nüüd juba isegi nooremat sorti vanaisad-vanaemad. Neist paljud on ajakirjale saatnud oma jutte ja luuletusi, lahendanud ristsõnu, meisterdanud erinevaid tegelasi käsitööküljelt. Selle kõrvalt on ajakiri olnud kasvavale põlvkonnale esimeseks kokkupuuteks ajakirjandusega, meediaga üldisemas plaanis. Võib liialdamata öelda, et Täheke on elu esimene ajakiri mitmetele eestlaste põlvkondadele.

Ajakirja formaat ja ülesehitus on läbi aastate olnud üsna sarnane. Sisuks on illustreeritud lastejutud ja -luuletused, artiklid lapsi huvitavatel teemadel, lugejate omalooming, käsitöökülg ja ristsõnamõistatused, auhinnamängud ja -võistlused. Ajakirja eesmärgiks on rikastada ja arendada lapse maailmapilti, pakkuda talle just Eesti kontekstist lähtuvat lugemisvara. Viimastel aastatel on aktualiseerinud ka teadlik alternatiivi pakkumine tõlkepäritolu massikultuurile, samas ka laste lugemisoskuse ja -harjumuste arendamine. Ajakirja sihtgrupiks on eesti lapsed vanuses 5-10 aastat – lasteaed ja algkooliiga. Ajakirja lugeja ei ela ainult Tallinnas, vaid ajakiri levib üle Eesti. Sageli saame kirju just väikelinnades ja külades elavatelt lastelt.

Ajakirja nägu on tunduvalt noorenenud. Kasutame uusi noori lasteautoreid, üritame tõsta laste saadetud kirjade ja joonistuste ilmumise osakaalu ajakirjas, püüame enam rääkida oma lugejatele olulistel teemadel.