Teater. Muusika. Kino on neljandat aastakümmet ilmuv kultuuriajakiri, mis ühendab omavahel lava-, heli- ja filmiloominguga tegelejaid, nende tegevuse mõtestajaid ning publikut. Sihtgrupiks on nõudlikum lugeja, kes huvitub nimetatud kunstiliikide väärtuslikumate viljade analüüsist ja ajaloost, see omakorda ei tähenda käsitluslaadi akademismi või suunatust kitsale siseringile. Lugeja kohtub ajakirja kaante vahel žanriküllusega, milles heidavad kunstiteostele ning nende loomemehhanismidele ühise eesmärgi nimel, kuid eri vaatenurgast valgust nii persoonilood, teadustööde populaarteaduslikumad lahtikirjutused, esseistlikud mõttearendused, poleemilised vestlusringid kui ka retsensioonid. Käsitlemist leiab ka teatri, muusika ja kino ääre- ning ühendusaladel toimuv. Nii ajakirjas kajastatavate kultuurinähtuste kui ka neid kajastavate autorite ainsaks valikukriteeriumiks on professionaalsus, kõik muud jagunemised, näiteks skaaladel: kõrge—madal või oma—võõras, saavad tekkida vaid koostöös kaasamõtleva lugejaga.