Vikerkaar on 1986. aastast ilmuv kultuuriajakiri, mis tutvustab kaasaegset kirjandust ja kunsti, uusi vaimuliikumisi filosoofias, ühiskonnakriitikas ja humanitaaraladel, põnevaid minevikuteemasid, kaasaja diagnoose ja tulevikunägemusi. Vikerkaar on ideede kohtumispaik, diskussioonide ärgitaja ning kanal, mille kaudu jõuavad eesti keelde mõttearengud mujalt maailmast. Ajakirja arvustuste rubriik hoiab süstemaatiliselt silma peal eesti keeles ilmuvatel raamatutel.

Vikerkaare erinumbrid kajastavad teemasid antiigist tulevikufantaasiateni, populaarteadustest ekperimentaalkirjanduseni ja rahvuslusest rumaluseni. Ilukirjanduse, artiklite ja arvustuste kõrval ilmub Vikerkaares intervjuusid, arvamusrubriik Dixi, mõttevahetuse rubriik Kaleidoskoop, rahvusvahelist poliitikat kajastav Aken ja lugejapoleemikat avaldav Foorum.

Igat numbrit illustreerivad näited kaasaegsest eesti kunstist. Aastas ilmub 4 topetnumbrit ja 4 üksiknumbrit.

Ajakirja toetab EV Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.

Vikerkaar kuulub Euroopa kultuuriajakirjade võrgustikku www.eurozine.com