Õpetajate Leht on Eesti suurim haridusküsimusi süvitsi käsitlev väljaanne, maht 16-24 lehekülge. Teemadest on kaetud üld-, kutse-, kõrg-, alusharidus jt. Käsitletakse hariduspoliitilisi ja ühiskondlike teemasid.

Lehe sisu hõlmab erinevate haridus- ja kooliastmetele omast temaatikat ennekõike õpetaja ja koolijuhi aspektist lähtuvalt. Autorite ringi kuulub tunnustatud haridusteadlasi ja -spetsialiste, aga ka kogenud õpetajaid ja haridusuuendajaid.